Taner Alakuş, İnci Ayan Birol “Minyatür Sanatında Üslup”

2016-11-26

Sanat; bir anlatış, bir ifade ediş şeklidir. Anlatılan ise sanatkarın iç ve dış dünyasıdır. Her sanat eserinin temelinde onu var eden bir mana ve duygu mevcuttur. Sanatkar çizgi, şekil, renk veya ses aracılığı ile estetik bir düzen içinde duygularını, düşüncelerini, kendine ait bir üslupta anlatabilmenin arzu ve arayışı içindedir. "Minyatür Sanatında Üslup" konusunun değerlendirileceği söyleşiye davetlisiniz. 

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.