Prof. Hc. Uğur Derman “Hezârfen Üstâd Necmeddin Okyay”

2014-01-25

Yirminci yüzyılın ilk üç çeyreğinde Üsküdar’ı ve hattâ İstanbul’u temsile lâyık usta bir sanatçı olan Necmeddin Okyay; başta hüsn-i hat olmak üzere ebrûculuk, âhârcılık, mürekkepçilik, mücellitlik, okçuluk, gülcülük gibi geleneksel sanatlarımızın her dalında başarılı çalışmalar yapmıştır. Sadece bu sanatlarla ilgilenmekle kalmamış, birçok çırak yetiştirerek sanatların günümüze taşınmasında büyük bir rol oynamıştır. Üstad Necmeddin Okyay’la önceleri hoca- talebe, sonra da baba-oğul yakınlığıyla yirmi yılı aşan bir beraberliği olan değerli akademisyen Uğur Derman ile hem üstâd Necmeddin Okyay anılacak, hem de geleneksel sanatlarımız üzerine nitelikli bir hasbihâl gerçekleşecek.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.