Latife Aktan Özel, Nazan Ilgaz “Türk Çini Sanatında Üslup”

2017-02-25

Türk Çini Sanatı, yüzyıllar öncesine dayanan geçmişinde, mimari ve müzelerde yer alan eşsiz örnekleri ile dünya sanatı içinde özel bir yer edinmiştir. Sanat alanlarında olduğu gibi, çini sanatında da, sanatçının/sanatın ve döneminin ken­dine ait anlatış biçimi, "üslup" olarak bilinir.

Çini sanatımızın güzide örnekleri de, hem yaratıldığı tarihsel süreçlerin hem de dönem sanatçıların­ da görebileceğimiz yaklaşım ve üslup farklarının izlerini taşımaktadır. Özellikle saray nakkaşları, kendi üsluplarını yaratarak, tarihsel akışa kendi bakışları ve imzaları ile katılmışlardır.

Bu eserler, sanatkarlanın tasarımcı zenginliklerini yansıtmaktadırlar. Bu düşünceler ışığında örnekler ile anlatılacağı “Türk Çini Sanatında Üslup” konulu söyleşi programımıza davetlisiniz.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.