Fatih Andı “Aynı Denizin Irmakları”

2014-12-24

Geleneksel tezyinî sanatlarımız ve klasik şiirimiz, mensubu oldukları büyük İslam medeniyetinin alt alanlarından birisi olan İslam sanatının canlı ve zengin iki damarını teşkil eder. Her ikisinin aralarında sıkı, etkili ve işlevsel bir ilişki ve alışveriş vardır. Her ikisi de ortak bir güzellik algısından şevk alırlar, ortak ve görkemli bir estetik binasını inşa ederler.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.