Dürdane Ünver, Ersin Yıldızhan “Türk Katı Sanatında Tasarım”

2016-02-28

Türk kültürünün mihenk taşlarından birisi olan Türk süsleme sanatlarında Katı’ (Türk kâğıt oyması), 5. yüzyılda Orta Asya’dan başlayarak, Selçuklu, Memlüklü, Akkoyunlu, Karakoyunlu dönemlerini de kapsayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar saray sanatı olarak gelişme göstermiştir. “Katı’ Sanatı’nda Tasarım’’ konulu söyleşide geçmişte yapılan örneklerin yanı sıra; günümüzde tezhipte, yazıda ve minyatürde katı’ tasarımlarının nasıl yapıldığı görseller eşliğinde anlatılacak. Davetlisiniz.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.