Dürdane Ünver “Kağıt Oymanın Dünyadaki Serüveni”

2015-03-22

Milâttan önceki iki yüzlü yıllarda

kurban sunma törenlerinde kâğıttan insan ve hayvan figürleri keserek başlayan kâğıt oyma sanatı aynı tarihlerde Çin ve Japonya’da, daha sonraki yüzyıllarda da sırasıyla Hindistan, Orta Asya, İran, Afganistan, Anadolu, Afrika, Avrupa ve Amerika’da varlık göstermiştir. Bu sırada her ülke kâğıt oymalarını kendi lisanlarınca isimlendirerek ülkelerinin sosyal yaşamlarına, dini inanç ve geleneklerine göre yorumlamışlardır. Ustalarla Atölye Sohbetleri’nde bu ay Dürdane Ünver ile başlangıçtan günümüze kadar kâğıt oymanın hem tarihsel hem de görsel açıdan geçirdiği serüven ve günümüzde yapılan kâğıt oymaları ele alınacak.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Platformunuzu seçiniz.